Archive for Ağustos 5th, 2011

diken30

Karikatürlerdeki Tarih

30 Ekim 1334 / 30 Ekim 1918 – Diken Dergisi Fiyatlar Hep Ateş Pahası Altta: Yiyeceğin inmesini herkes bekliyor. Yiyecek fiyatları her dönemde ve herkes tarafından yüksek bulunur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekten çok yükselmiştir. Anadolu ve Balkanlardaki neredeyse …

YazInIn DevamI...
Nuri_Demirag02

Tayyare Fabrikatörü Mühürzade Nuri

Anadolu’nun bağrındaki Sivas’ın Divriği kasabasında, 1886’da doğan Nuri Demirağ, tarihimizin en ilginç işadamlarından biridir. Divriği eşrafından Mühürzade Ömer Bey’in oğlu olduğu için, Atatürk ona “Demirağ” soyadını verinceye kadar

7-13 Ağustos

7 Ağustos

1944 yılında bugün İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı zorlukları azaltmak amacıyla çıkarılan Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu değiştirildi. 16-60 yaş arası erkekler ve 20-45 yaş arası kadınlara hizmet yükümlülüğü

hayat-tarz-kolaj

Hayat Tarzı İhracatı

Türk film ve dizileri yakın coğrafyamızda çok tutuluyor. Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Türk Cumhuriyetleri sayesinde ta Uzak Doğu’ya kadar uzanan bir coğrafyadaki onlarca ülkede Türk

Harold-Geneen

Harold Geneen

"İş hayatındaki sürprizlerin yüzde doksan dokuzu olumsuzdur." Harold Geneen 1910-1997 yılları arasında yaşamış, ITT’yi uluslararası bir şirket haline getirirken, Brezilya, Şili gibi ülkelerde şirket çıkarlarını korurken bazı olumsuzluklara yol açmış,