Archive for Mart 1st, 2013

anayazi-1

Kırmızı Bayrak Yasası’ndan sürücüsüz otomobile…

Geçenlerde İngiltere’de başlayan sürücüsüz otomobil testlerinin bana ilk hatırlattığı Kırmızı Bayrak Yasası oldu. Kırmızı Bayrak Yasası, otomobilin emekleme döneminde İngiltere’de uygulanan ilginç bir yasaydı. Otomobilin İngiltere’de geç gelişmesinin en önemli nedeni olarak kabul edilen bu yasaya göre, hareket halinde bulunan […]

YazInIn DevamI...
zpage053

“Bir at! Bir ata krallığım!”

Avcı toplayıcı dönemde av hayvanının bol olduğu yerler muteberdi. Savaşlar avlaklar için yapılırdı. Tarım devrimi sonrası ise tarıma uygun topraklar için. Bugün kavganın merkezinde bilgi var… İspanyollar Amerika kıtasını keşfettikten sonra

John-Stuart-Mill

John Stuart Mill

“Bütün özgür toplumlar diğer toplumlara ya da kendilerinin özgür olmadıkları zamanlara göre daha az sosyal adaletsizliğe ve suça bulaşmışlardır. Ve daha parlak bir zenginlik elde etmişlerdir.” John Stuart Mill

karikatur

Karikatürlerdeki Tarih

22 Teşrin-i Sani 1339 - 22 Kasım 1923 Akbaba Dergisi   Asayiş berheva…   Bekçi – Bizim mahallede artık herkes kapıları açık yatıyor. Polis – Asayiş mükemmel olduğu için değil mi? Bekçi – Yok…