Archive for Mayıs 3rd, 2013

22

Sosyal Gelişmişlik Endeksi 2023 hedefimiz ne?

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemek için birçok yöntem ve veri kullanılır. Bu verilerin en muteberi Gayrisafi Milli Hasıla denebilir. En azından bugüne kadar öyleydi. Gayrisafi Milli Hasıla verilerinin gelişmişlik düzeyini tam olarak yansıtmadığına dair görüşler her zaman olmuştur. Ancak yerine “yeterince” […]

YazInIn DevamI...
Locke-John-LOC

John Locke

“Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.” John Locke   1632 – 1704 yılları arasında yaşamış, 17. Yüzyılın önemli düşünürlerinden. Akıl Çağı’nı başlatanlardan kabul edilir ve mülkiyetle ilgili “İnsanların

sol-IMG_0232

Karikatürlerdeki Tarih

21 Kanuni Sani 1340 - 21 Ocak 1924 Akbaba Dergisi   Şimendifer tehlikesi   Büyük Millet Meclisi – Ezdirmeyeceğiz!..   Makasın başındakiler “Meclis”i, rayların üstündeki ağzında emzik, elinde oyuncak olan savunmasız bebek “Millet”i temsil