Karikatürlerdeki Tarih

sekli-hukumet-imalathanesi

29.9.1923 Karagöz Dergisi

 

Türkiye Şekl-i Hükümet İmalathanesi

 

Karagöz – Hah işte şöyle Paşa efendiler, kendi kendimize şekl-i hükümet icad edeceğiz diye iki senedir nâ-hakk yere uğraştık. Nihayet çevire çevire, benzete benzete yine Avrupa’daki örneklere benzettik. Bakın ne ala oldu, şimdi ben de üstüne şu levhayı oturtayım, olsun bitsin!

 

Yerde kırılmış testide; “Saltanat”, ibrikte; “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti”, Karagöz’ün elinde “Türk Cumhuriyeti”. Soldan itibaren; Karagöz, Mustafa Kemal, Fevzi Paşa, Kazım Paşa ve Hacıvat… Tam bir ay sonra ilan edilecek Cumhuriyet’i haber veren bir karikatür.