23-29 Aralık

23 Aralık

1876 yılında bugün, I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit tarafından ilan edildi. Bir süre sonra tatil edeceği tarihimizin ilk parlamentosunu da açan II. Abdülhamit, 32 yıl sonra II. Meşrutiyet’i de ilan edecekti. Bu kez II. Meşrutiyet’le fiilen iktidara gelen İttihat ve Terakki yöneticileri II. Abdülhamit’i tahttan indirecekti.

 

24 Aralık

1968 yılında bugün, Katma Protokol’ün imzalanması sonrası TBMM’de onay aşamasındayken, İzmir’de “Ortak Pazar’a Hayır Haftası” başlatıldı. O yıllarda sağ ve sol hareketlerin birleştiği nadir noktalardan biri “Ortak Pazar” karşıtlığıydı.

 
 
 
 
25 Aralık

1973 yılında bugün, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü öldü. 23 Nisan 1920’de toplanan ilk mecliste de bulunan İnönü, bir yıl önce Genel Başkanlığını kaybettiği CHP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etmiş de olsa, tabii senatör olarak, öldüğü güne kadar TBMM çatısı içinde kaldı.

 

26 Aralık

1938 yılında bugün CHP olağanüstü kurultayı toplandı ve İsmet İnönü’yü değişmez  genel başkan seçti.

 

27 Aralık

1928 yılında bugün, İstanbul Şehremaneti, Osmanlıca tabelaları kaldırmayan esnafa ceza kesmeye başladı. İstanbul’daki tabelalar daha önce Osmanlıca, Fransızca, Rumca ve Ermenice olarak yazılırdı.

 

28 Aralık

1895 yılında bugün, Paris’te Grand Cafe’de ücretli ilk sinema gösterimi mucit Lumiere biraderler tarafından gerçekleştirildi. Lumiere’ler 22 Mart tarihinde ücretsiz bir gösteri yapmışlardı.

 

29 Aralık

1990 yılında bugün, 29 yıl önce rayları sökülen tramvay, İstiklal Caddesi’nde yine çanını çalmaya başladı.