Karikatürlerdeki Tarih

iraktayz

29 Ekim 1923 Akbaba Dergisi

 

Irak’ın refah ve saadeti …

 

İngiliz tayyareleri Süleymaniye’yi bombardıman ediyor. –gazeteler-

 

İngiliz – Bütün dünyaya ilan ederiz ki biz burada ahalinin refah ve saadeti namına duruyoruz!…