Film işler peşinde…

film

Sinema, televizyon, müzik gibi eğlence sektörü işleri pek ciddiye alınmaz. “Ciddi” bir iş olarak görülmezler. Hem saygınlık hem de büyüklük açısından burun kıvrılır. Oysa durum bildiğimiz gibi değildir.

Saygınlık ile başlayalım. Bu konu göreceli olmakla birlikte sanatçıların ve eğlence ve kültür sektöründeki yatırımcıların saygınlıkları geçmişe oranla artmış durumda. Üretilen işler seviyesizse ve işinize olan saygınız yoksa her sektörde olduğu gibi bu sektörde de saygınlığınız olmaz.

***

Gelelim büyüklüğe, eğlence sektörü dünyanın en güçlü ve büyük sektörlerinden biridir. Dünya çapında büyüklüğü trilyon dolarlarla ifade edilen sektör, milyonlarca kişinin istihdamını sağlamakta, hemen tüm sektörleri etkilemektedir. Örneğin bir sinema filmi, bir ürünün kullanımını artırabilmekte, bir mesleğe rağbeti artırabilmekte veya bir bölgenin turizmini patlatabilmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı 2012 bütçesinde sinema sektörüne destek yüzde 51 artırılarak 21 milyon liraya çıkarılmış. Bütçe hakkında konuşan Bakan Mehmet Şimşek, “Sinemanın gelişimi ve ülkemizin film çekiminde cazibe merkezi olması için yabancı veya yerli-yabancı ortak film yapımlarına destek oluyoruz. Önümüzdeki yıl ilk kez ulusal ve uluslararası film festivalleri ile film hafta ve günlerini de destekleyeceğiz. Böylece sinemada yaptığımız destekleri yüzde 51 arttırarak 2012’de yaklaşık 21 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Yabancı sinema yapımcılarına Türkiye’deki sinema yapımları nedeniyle üstlendikleri KDV’yi iade ederek Türkiye’yi sinema yatırımlarının merkezi yapıyoruz.”

Bakan’ın sözleri umut verici olmakla birlikte, 21 milyon lira ile “Türkiye’nin sinema yatırımlarının merkezi” olamayacağı ortadadır. Yine de bu artış umut verici bir gelişmedir.

***

İşin diğer boyutu sektörün karlılığıdır. Örneğin birkaç bin dolara mal olmuş Paranormal Activity adlı film, sadece ABD’de 70 milyon dolarlık gişe geliri elde etmiştir. Gerçek anlamda “normal ötesi” bir durum… Bu oranda karlılık elbette her zaman mümkün değildir. Ancak her riskli iş gibi eğlence sektörünün de karlılığı yüksektir.

Film işler peşinde gidenler, çok kazanabilmektedirler ama daha da önemlisi insanların ahlaki kodlarıyla oynayabilmekte ve kamuoyu oluşturabilmektedirler. Bu nedenle, özellikle sinema ve televizyon, en az savunma kadar stratejik bir sektördür.