20-26 Ocak

20 Ocak

1936 yılında bugün, sinemalarda oynayan filmlerin yanında bir de “öğretici” film gösterilmesini zorunlu hale getiren bir kanun çıktı.

1950 yılında bugün, kiralar serbest bırakıldı.

 

21 Ocak

1943 yılında bugün Varlık Vergisi’nin ödenmesinin son günüydü. Bu güne kadar vergilerini ödemeyenler hakkında önce haciz işlemleri başlayacak, daha sonra da mükellefler Erzurum Aşkale’deki çalışma kampına gönderilecek ve vergilerinin tahsilatı işgücüyle yapılmaya çalışılacaktı.

 

22 Ocak

1942 yılında bugün, Türkiye’deki bütün okullarda ve aynı zamanda işyerlerinde imla kılavuzunun kullanılması hakkında bir genelge yayınlandı.

1946 yılında bugün, savaş yıllarında sınırlanan ampul satışları serbest bırakıldı.

 

23 Ocak

1978 yılında bugün, halen iki yılda bir gerçekleşen ve 2010 yılında 17.’si toplanan Kömür Kongresi ilk kez başladı.

 

24 Ocak

1980 yılında bugün, Demirel Hükümetinin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanan ve ekonomik yapısal dönüşümleri içeren bazı kararlar açıklandı. 24 Ocak Kararları olarak anılacak ekonomik tedbirlerle Türk parası devalüe edildi, tarımda destekleme alımları azaltıldı, sübvansiyonlar sınırlandırıldı, dış ticaret serbestleştirildi, yabancı sermaye teşvik edildi. Tüm bu tedbirler 1983’te kurulan Özal Hükümetince uygulanacaktı.

 

25 Ocak

1952 yılında bugün, Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı’nın yaptığı açıklamayla kibrit tekelinin kaldırıldı. Artık özel sektör de kibrit üretebilecekti. Daha önce sadece “inhisar kibritleri” piyasadaydı.

 

26 Ocak

1905 yılında bugün, dünyanın en büyük elması bulundu. 3 bin 106 karatlık elmas birçok parçaya bölünecek, en büyük iki parçası Britanya Kraliyet tacına yerleştirilecekti. 621 gramlık Cullian elması hala bilenen en büyük elmas…