Gelecek, çok hızlı gelecek…

Futuristic_Mind

Çünkü zaman daha hızlı akıyor. Teknolojik gelişmeler geçmişe oranlar çok daha hızla gerçekleşiyor. Her bir teknolojik yenilik hayatımızı çok daha hızla ve derinden etkiliyor. Toplumsal dönüşüm ivme kazanıyor.

Tüm dünyadaki informatik bilgi her yıl iki katına çıkıyor.

YouTube, her gün herhangi bir televizyon istasyonunun onlarca yıllık içeriği kadar genişliyor.

Apple Store’daki 500 binden fazla uygulama, bugüne kadar 14 milyardan fazla kere indirilmiş durumda.

Amerikan Ulusal Kütüphanesi, her gün, dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilmiş 10 bin kitapla zenginleşiyor.

Dünyanın dört bir yanında her gün birlerce patent müracaatı yapılıyor. Bu patentler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızla ticarileştiriliyor.

***

Yeni ürünler inanılmaz bir hızla hayatımıza giriyor ve aynı hızla çıkıyor. Demode oluyorlar, yerlerine yenileri geliyor ya da yeni versiyonları piyasaya sunuluyor.

Henüz I-Phone 4’e alışamamış bir tüketici, 4-S için sıraya girerken I-Phone 5’in hayalini kuruyor.

Bildiğimiz dünya, yarın değişmiş oluyor. Güneş her gün, bilmediğimiz, tanımadığımız yeniliklerin üzerine doğuyor.

Gelecek, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızla geliyor.

***

İster bireylerin, ister şirketlerin, isterse ülkelerin geleceklerini tahmin etmeye çalışın, ilk yapacağınız geçmişlerine ve bugünlerine bakmak olacaktır. Geleceği tahmin etmek elbette zordur. Çünkü tahmin için gerekli verilerin tamamını toplamak ve değerlendirmek imkânsızdır.

Eldeki veriler az da olsa, yayınlanan bilimsel makale ve kitap sayısı az olan, patent fakiri, arge yatırımları yetersiz, sanayi ve bilişim üretim düzeyi tabanda bir ülkenin geleceğin dünyasında geleceği yoktur.

Gelecek çok hızlı geliyor.

Bu hıza ayak uyduramayanlar geleceğe ulaşamıyor.

Geçmişte kalıyor.

Bütün ürünleri ve hizmetleri de mecburen gelecekten satın alıyor…