27 Ocak – 2 Şubat

27 Ocak

1926 yılında bugün, İskoç mucit John Logie Baird, icat ettiği televizyonun ilk yayınını gerçekleştirdi. Televizyon özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en önemli kitle iletişim aracı olacaktı.

 

28 Ocak

2004 yılında bugün, Türk lirasından altı sıfır atılarak, geçici para biriminin “Yeni Türk Lirası” olmasını öngören tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

 

29 Ocak

1934 yılında bugün, Türk sinemasının doğuşundaki önemli filmlerden Leblebici Horhor Ağa’nın çekimleri tamamlandı. Film 1916 ve 1913 yıllarında da çekilmişti.

 

30 Ocak

1980 yılında bugün, yabancı bankaların Yabancı Sermaye Kanunu kapsamına alındı ve kârlarını transfer etme hakkı tanındı.

 

31 Ocak

1968 yılında bugün, 42 yıl önce ilk yayınları gerçekleşen televizyonun deneme yayınları Ankara’da başladı.

 

1 Şubat

1895 yılında bugün, Lumiere Kardeşler sinemayı icat etti. Kısa sürede sanatsal yönü anlaşılan sinema, yedinci sanat olarak anılacak ve televizyonun yaygın kullanımına kadar kitle iletişiminin yıldızı olacaktı.

 2 Şubat

1967 yılında bugün, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Turgut Özal getirildi. Özal, 1980 24 Ocak Kararlarının mimarı olacak, 1983 sonrası Başbakanlığıyla yapısal reformlara imza atacaktı. Turgut Özal’ın önemli reformlarından biri olan vergi iadesi 1984 yılında aynı gün başlayacaktı.