17-23 Şubat

17 Şubat

1925 yılında bugün genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli vergi kalemi olan Aşar Vergisi kaldırıldı. Kısa süre sonra dolaylı vergiler kanalıyla vergi toplanmaya başlanacaktı.

1926 yılında bugün, İsviçre menşeli Medeni Kanun kabul edildi.

 

18 Şubat

1856 yılında bugün, Sultan Abdülmecid tarafından Islahat Fermanı yayınlandı. Bu fermanla Müslim ve Gayrimüslim Osmanlılar eşit haklara sahip olacaktı.

1937 yılında bugün, İstanbul’da nakliye amacıyla eşeklerin kullanılması yasaklandı.

 

19 Şubat

1932 yılında bugün, Afyon, Ankara, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü, Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya ve Samsun’da ilk Halkevleri açıldı. Halkevlerinin amacıyla ilgili dönemin CHP Genel Sekreteri Recep Peker şöyle demişti: “Halkevlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir.”

 

20 Şubat

1914 yılında bugün, Osmanlı’daki ilk elektrikli tramvaylar İstanbul’da hizmete girdi.

 

21 Şubat

2001 yılında bugün, repo faizleri yüzde 7500’ü buldu. Hemen ardından Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi başlayacaktı.

 

22 Şubat

1972 yılında bugün, Atatürk Havalimanında (o zamanki adıyla Yeşilköy Havaalanı) yurtdışı yolcularının gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk “freeshop” hizmete girdi.

 

23 Şubat

1994 yılında bugün, Türkiye’deki ilk cep telefonu görüşmesi, Başbakan Tansu Çiller ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arasında gerçekleşti ve GSM iletişimi başladı. Türkiye’deki cep telefonu kullanımı tüm öngörüleri aşarak “müthiş” bir yaygınlığa ulaşacaktı.