Bestekâr, Udî ve Şekerci Cemil Bey

sekerci-Cemil

İstanbul’da 1867 yılında doğdu. Küçük yaşta hafız olan Cemil Bey’in babası Şehzadebaşı Camii baş imamı Hasan Tahir Efendi’dir. Çocuk yaşta, henüz 13’ündeyken babasını kaybetti ve bir şekercinin yanına çırak verildi. Sultan Abdülmecit’in mabeyincisi Udî Basri Bey ve Enderunî Ali Bey’den musiki dersleri aldı.

Musiki çalışmalarına devam ederken, 16 yaşında ilk dükkanını açtı ve ticarete başladı. Önce Şehzadebaşı Camii’nin karşısına açtığı dükkanı sonraki yıllarda Kadıköy’e taşınacak ve İstanbul’un sembollerinden biri olacaktı. Bu arada müzik konusunda da kendini geliştiren Cemil Bey, 20 yaşında İstanbul’un en iyi udîlerinden biri olarak anılıyordu.

Güzel sesi ve yeteneğiyle, önce II: Abdülhamit’in kız kardeşlerinden Mediha Sultan’ın imamı oldu, 1898’de ise Muzıka-yı Hümayun’da görevlendirildi. Bu görevinden 1911 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

Bir yıl sonra Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın davetiyle Mısır’a gitti. Kahire’de büyük ilgi gördü. Saray mensuplarına musiki dersleri verdi. Sadece üç aylığına gittiği Kahire’de 16 yıl kaldı ve orada ölüp toprağa verildi.

İstanbul’da olduğu gibi Kahire’de de şekerci kimliğiyle tanındı. Orada açtığı şekerci dükkanı büyük ilgi gördü. Hem önemli bir şekerci hem de büyük bir sanatçı olarak yaşadı.