Bir milyar turist kepçe, dünya kazan…

Turkiye-Turizm-Haritasi

Turizm dünya için oldukça yeni bir sektör ve kavram. Günümüz anlamında turistin geçmişi bir asır bile değil. Ancak, özellikle küreselleşme dolayısıyla uluslar arası seyahat eden turistler giderek artıyor.

Katlanarak artan uluslar arası turist sayısının bu yıl 1 milyarı geçmesi bekleniyor. Yani dünyadaki her yedi kişiden biri bu yıl farklı bir ülkeye seyahat edecek. Öngörü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UWNTO’nun…

Bu 1 milyar kişinin yarısından fazlasının Avrupa kıtasının içinde gezmesi bekleniyor. Yani en “gezenti” milletler Avrupalı ve en “gezilesi” yer Avrupa…

Akdeniz havzası da dünya turizminin yüzde 35’ini içeriyor. Akdeniz ve Avrupa birleştiğinde “eski dünya”nın turizm konusundaki hakimiyeti ortaya çıkıyor.

Zaten ilk turistler de Avrupalı değil mi?

***

Tabii bu rakamlarda yerli turistler yok. Ülkeleri içinde seyahat edecek turistler de eklendiğinde, belki de dünyanın yarısı turist demektir.

Sadece yüz yıl önce bile hemen hemen hiç kimsenin turist sayılamayacağını düşününce, turizmin ne kadar yeni bir sektör olduğu daha iyi anlaşılıyor.

***

Türkiye’yi düşündüğümüzde turizm daha da yeni bir sektör. 1980’li yıllarda Başbakan Turgut Özal, bir ihracat için bir de turizm için “patlatacağız” ifadesini kullanırdı.

Tüm küçümsemelere rağmen ısrarla “patlatacağız” dedi ve iki konuda da oldukça büyük başarılar elde etti. ANAP hükümetleri döneminde, daha önce 2 milyon bile olmayan turist sayısı 7 milyonu aştı.

2000 yılında 10 milyon civarındaki sayı bugün 30 milyon sınırında.

***

Yine de alacak çok yolumuz olduğunu söylemek gerekiyor.

Son yıllarda 25 milyar dolar civarında gerçekleşen turizm gelirimiz, potansiyelimizle karşılaştırıldığında hala düşük sayılabilir.

Örneğin Alman Turizm Ekonomisi Birliği isimli çatı örgütünün verilerine göre turizm sektörünün Almanya’nın gayrisafi milli hasılasına katkısı yüzde 4,4 oranında oldu. Bu 97 milyar euro demek.

***

Turizm, insanları ve kültürleri birbirine yaklaştırırken zenginliğin yayınmasına da katkı yapıyor. Her yıl yüzde 3-4 oranında artması beklenen dünya turist sayısından daha büyük pay almak için daha fazla çalışmalı, rekabet gücümüzü artıracak yeni fikirler bulmalıyız. Ülkemizin zaten var olan değerlerini daha iyi göstermemiz bile yeterince etkili olacaktır.

Bir milyar turistin sadece yüzde 2,5’u Türkiye için çok az…