Karikatürlerdeki Tarih

karikatur

25 Teşrin-i Evvel 1339 –  25 Ekim 1923 Akbaba Dergisi

 

Kadınlar kıraathanede, beyler sefalette…

 

Kadınlar lokantalara, kıraathanelere gidebilirler… Gazeteler

 

- Kız Safinaz, biz mahalle kahvesine gidiyoruz, bey gelirse yemekleri ısıtsın!…