Karikatürlerdeki Tarih

karikatur

29 Mart 1339  –  29 Mart 1923 Akbaba Dergisi

 

Banknotun fena kokusu…

 

Bazı paralar niçin fena kokar?

Bazen fese istif, bazen de uçkura döküm olduğu için!…