Karikatürlerdeki Tarih

karikatur

28 Kanuni Sani 1340  –  28 Ocak 1924 Akbaba Dergisi

 

Kaynak da kurumuş…

 

Zevce – Kömürlük tam takır, kiler (de) öyle, her taraf kurudu!…

Zevc – Ya ben?!…