Aristoteles

aristoteles

“”En büyük suçlar, ihtiyacı değil de, fazlasını elde etmek için işlenir.”

 

Aristoteles

İÖ 384 – İÖ 322 yılları arasında yaşamış, Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılan Antik Yunan Filozofu…