21-27 Eylül

21 Eylül

1842 yılında bugün, saltanatı süresince, batı tipi eğitim faaliyetlerinin öncüsü ve Hicaz Demiryolu gibi önemli ulaştırma projeleriyle Osmanlı dönemi bayındırlığının zirvesi 32. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid doğdu.

1924 yılında bugün yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi Mustafa Kemal Paşa, “Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep” dedi.

 

22 Eylül

1903 yılında bugün, İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini alarak dondurmanın daha da yaygınlaşmasının yolunu açtı.

1919 yılında bugün, Osmanlı siyasi partilerine yeni bir sol parti eklendi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. Partinin kurucusu Çanakkale’de Tabip Yüzbaşı rütbesiyle savaşan Doktor Şefik Hüsnü idi… Daha sonra Milli Mücadele’yi ve devrimleri de destekleyecek partinin yayın organı Aydınlık gazetesi olacaktı.

 

23 Eylül

1856 yılında bugün İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. İmtiyaz yasal sürenin dolmasına 15 yıl kala, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınacaktı.

1931 yılında bugün, küresel ekonomik krizin etkisiyle iki gündür kapalı olan Londra Borsası yeniden açıldı. Aynı gün Hyde Park’ta büyük bir işsizlik protesto gösterisi vardı.

 

24 Eylül

1566 yılında bugün, tarihin en büyük aşklarından birinin meyvesi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın oğlu II. Selim On birinci Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

II. Selim, babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakacaktı.

 

25 Eylül

1956 yılında bugün, İstanbul’un sur içinin mimari dokusunun sonunu getirecek geniş çaplı bir istimlâk çalışmaları başlatıldı.

1974 yılında bugün, bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği ve bunun sonuçlarının dünyadaki hayatın sonunu getirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

 

26 Eylül

1930 yılında bugün, çok partili hayata dönüş çabaları sonucu yazar Orhan Kemal’in babası Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ikinci kez dönülmeye çalışılan çok partili hayat denemesi bu kez de başarısız olacak ve partisi kapatılan Abdülkadir Kemali 15 yaşındaki oğlu Orman Kemal’le Suriye’ye kaçacaktı…

 

27 Eylül

1998 yılında bugün Google yayına başladı. Stanford Üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin tarafından bir tez çalışması olarak başlayan Google önceleri google.stanford.edu adresinde yayınlandı. Öğrencilerin amaçları internetteki bilgileri kategorileşmek ve arananları daha kolay bulunabilir bir hale getirmekti. Öyle başarılı oldular ki çalışmaları kısa sürede ticarileşti ve şirketleri dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi.