Friedrich Hayek

Friedrich-Hayek1

“Bizim anladığımız şekliyle özgürlük nerede yok edildiyse, hemen her zaman insanlara söz verilen bazı yeni özgürlükler adına yok edilmiştir.”
Friedrich Hayek


1899 – 1992 yılları arasında yaşamış, serbest piyasa ekonomisini sosyalist dalganın yükseldiği dönemde savunmasıyla meşhur, 1974’te kazandığı Nobel Ekonomi Ödülünü, fikir çatışmalarına girdiği Gunnar Myrdal ile paylaşmış, ekonomist ve siyaset bilimci…