Karikatürlerdeki Tarih

karikatur-1

15 Teşrin-i Sani 1339 – 15 Kasım 1923 Akbaba Dergisi

 

Gidenler zalim, gelenler mazlum…

 

Mübadele Meselesi

Onlar nasıl gidiyor!

Bizimkiler nasıl geliyor!

 

1920’lerin ortalarına kadar sürecek “Mübadele Meselesi” gazete ve dergilerin de gözde konuları olur. Genellikle “mazlum bizimkiler” ve “zalim ötekiler” eksenindeki bakış açısının örnek bir yansıması.

Giden gayrı Müslim mübadillerin hepsi semirmiş, zengin ve mutlu. Sırtlarında çuvalla Türk parası götürüyorlar. Arkasından bakakalan fesli figür sadece şaşkınlıkla izliyor.

Gelen Müslim mübadillerin hepsi ise aç bilaç, fakir ve mutsuz. Sırtlarına giyecek çulları bile yok. Arkalarında gidişlerini izleyen müsellah ve tehditkâr bir milis…