Karikatürlerdeki Tarih

karikatur

22 Teşrin-i Sani 1339 – 22 Kasım 1923 Akbaba Dergisi

 

Asayiş berheva…

 

Bekçi – Bizim mahallede artık herkes kapıları açık yatıyor.

Polis – Asayiş mükemmel olduğu için değil mi?

Bekçi – Yok… Çalına çalına eşya kalmadı da!