“Bir at! Bir ata krallığım!”

zpage053

Avcı toplayıcı dönemde av hayvanının bol olduğu yerler muteberdi. Savaşlar avlaklar için yapılırdı.

Tarım devrimi sonrası ise tarıma uygun topraklar için.

Bugün kavganın merkezinde bilgi var…

İspanyollar Amerika kıtasını keşfettikten sonra altın ve gümüşü olmayan bölgelere itibar etmemişler, sadece “El Dorado” peşinde koşmuşlar.

Cengiz Han’ın oğullarından birine Fransa Kralı tarafından elçi olarak gönderilen Rahip Caprino’ya en çok sorulan Fransa’nın otlakları, koyun ve sığırları olmuş. Yani Cengiz Han’ın soyuna göre bir ülkenin zenginliğini anlamak için bilinmesi gerekeni öğrenmeye çalışmışlar.

Bugünün değersizi, yarının paha biçilmezi de olabilir. İnsanların bin yıldan fazla “pis yapışkan sıvı” dediği ve kısıtlı alanlarda kullandığı petrol, günümüz dünyasının damarlarında akıyor.

İnsanın neye ihtiyacı varsa, o değerlidir. Shakespeare, III. Richard oyununda, geçenlerde kemikleri bir otoparkta bulunan kahramanına boşuna “Bir at! Bir ata krallığım” dedirtmez.