Karikatürlerdeki Tarih

24 Kanuni Evvel 1339 – 24 Aralık 1923 Akbaba Dergisi

 

Doğru söyleyeni…

 

Baba – Yazıklar olsun… Demek bu sene de imtihanda doğru cevap veremedin ha!..

Çocuk – Vallahi doğru söyledim!..

Baba – Peki, niçin kovdular?..

Çocuk – Babacığım, sen her zaman: Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar demez misin?!..