Karikatürlerdeki Tarih

4-karikatr

3 Kanuni Sani 1339 – 3 Ocak 1923 Akbaba Dergisi

 

Her yaşın rüyası farklı…

 

Bir genç erkeğin rüyası

Bir genç kızın rüyası

Bir zenginin rüyası

Bir fakirin rüyası