Karikatürlerdeki Tarih

IMG_0230

19 Kanuni Sani 1339 – 19 Ocak 1923 Akbaba Dergisi

 

Kim konacak?

 

Kartal – (Serçe’ye) Ben varken, sen böyle yüksek yerlere konamazsın!…

 

Kartalın konduğu binanın üstünde “emval-i metruke” yazıyor. Yani azınlıkların tehcir veya mübadele sonrası kalan taşınmaz malları. Tam anlamı “terk edilmiş mallar”dır. Kartal ve serçenin ne veya neyi temsil ettiği açıklanmamış. Muhtemelen kartal devleti, serçe de bu malları yağmalamaya çalışan yerel eşrafı temsil ediyor olmalı.