Karikatürlerdeki Tarih

sol-IMG_0232

21 Kanuni Sani 1340 – 21 Ocak 1924 Akbaba Dergisi

 

Şimendifer tehlikesi

 

Büyük Millet Meclisi – Ezdirmeyeceğiz!..

 

Makasın başındakiler “Meclis”i, rayların üstündeki ağzında emzik, elinde oyuncak olan savunmasız bebek “Millet”i temsil ediyor. Millet korunacak ve “ezdirilmeyecek”.

Muhtemelen yaklaşık bir yıl önce 13 Şubat 1923 tarihinde yayınlanan Umur’u Nafıa Programı eleştiriliyor. Hükümetin hazırladığı ve birkaç gün sonra toplanacak İzmir İktisat Kongresi sonuçları gibi “liberal” sayılabilecek bu program demiryollarının yap-işlet modeliyle inşasını öngörüyordu. İzmir İktisat Kongresi kararları gibi bu program da kısa süre sonra rafa kaldırıldı ve herşey olduğu gibi demiryolları da devlet tarafından inşa edilmeye başlandı. Bu yöntem 2013 yılında çıkarılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’a kadar sürdü. Bundan sonraki süreçte yaşanacak serbestleştirilme ile girişimciler demiryolu inşa edip işletebilecekler.