Karikatürlerdeki Tarih

IMG_0240

4 Şubat 1340 – 4 Şubat 1924 Akbaba Dergisi

 

Basın özgürlüğü

 

Hürriyet anne – Sus, bağırıp durma… Mebus amcaların kızarsa ağzına biber sürerler ha!..

(bebekte “matbuat”, kadında “hürriyet” yazılı)