24-30 Temmuz

24 Temmuz

1908’de bugün Meşrutiyet ilan edildi. Aynı gün gazeteler sansür tarafından denetlenmemeye başladı. Kısa süre sonra basında denetim tekrar başlayacaktı. Yine de 1950 yılında aynı gün Gazeteciler Cemiyeti bugünü Basın Bayramı ilan etti. Kartpostalda Enver Bey ve bir slogan: “Yaşasın Vatan, Yaşasın Millet, Yaşasın Hürriyet”

1923’te bugün Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Anlaşmayla Hatay hariç Türkiye’nin bugünkü sınırları belirlendi ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti uluslararası alanda tanındı. Cumhuriyet birkaç ay sonra ilan edilecekti.

1991’de bugün Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Mesut Yılmaz’ı eleştirdi. Yılmaz Hükümeti kamu işçilerine yüzde 142 zam yapmıştı.

25 Temmuz

1931’de bugün Cumhuriyet döneminin basın konusunda ilk yasası olan Matbuat Kanunu kabul edildi. Gazeteci milletvekili Hakkı Tarık (Us) Bey’in tek kişilik muhalefetine rağmen çıkan kanun, basın üzerindeki denetimi artırıyor ve Hükümete yayın durdurma yetkisi veriyordu.

1951’de bugün Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Meclis’te kabul edildi.

26 Temmuz

1927’de bugün, Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), Lozan Antlaşması hakkında; “Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde emsali yoktur” dedi.

27 Temmuz

1971’de bugün Türkiye ile Ortak Pazar (şimdiki Avrupa Birliği) arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.

1979’da bugün Zonguldak ve Mersin’de yemeklik yağ yokluğundan muzdarip ev kadınları protesto gösterileri yaptı. 12 Kasım’da  3. Ecevit Hükümeti gidecek, yerine kurulan 6. Demirel  Hükümeti de yokluklara çare bulamayacaktı. Demirel yokluk eleştirilerine “gaz vardı da biz mi içtik, yağ vardı da biz mi yedik?” cevabını verecekti.

28 Temmuz

1914’te bugün Birinci Dünya Savaşı başladı. 11 Kasım 1918’de sona erecek savaşın en önemli sonuçlarından biri Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan süreci başlatmasıdır. Osmanlı’nın Savaşa girmesi ise Göben ve Breslav’a çekilen birer Türk bayrağı ve “Alman entrikası”na indirgenecekti.

1978’de bugün bitmeyen toprak reformu çabalarına bir yenisi eklendi ve tarım alanlarının topraksız ve az topraklı köylülere kiralanacağı açıklandı.

29 Temmuz

1953’te bugün Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun Meclis’te kabul edildi. Gecekondu sorununun başladığı tarihlerde çıkan kanun sorunu engelleyemeyecekti. Gecekonduların şehirleri olumsuz etkilemekle birlikte sanat dünyamıza öngörülemeyen katkıları da olmuştur. Keşanlı Ali Destanı gibi…

1975’te bugün Ankara’nın CHP’li Belediye Başkanı Vedat Dalokay, ödeme zorluğu çektiği işçi maaşları konusunda Adalet Partisi Hükümeti’nden yardım alamadığı için açlık grevine başladı.

30 Temmuz

1908’de bugün Cibali Tütün Fabrikası işçileri grev başlattı. 14 Ağustos’ta işçilerin istedikleri zammı almalarıyla sona eren grev bir başlangıç olacaktı. 1908 Ağustos’unda Dersaadet Limanı, Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası, İzmir Limanı, İzmir Çarmado Halı Fabrikası, İncir Kutu İmalathanesi, İstanbul Tramvayları, Samsun Tütün Ticarethaneleri, İstanbul gazete mürettipleri greve gittiler.

1953’te bugün Demiryolları devletleştirilerek, Devlet Demiryolları oldu.

1973’de bugün Üniversiteye giriş sınavı, soruların satıldığı belirlendiği için iptal edildi.