Teşebbüs Tarihinden

hacivat

7 Kanuni Evvel 1329 / 20 Aralık 1923 - Karagöz Dergisi

Hacivat – Aman Karagöz, o zavallı adamın kafasını açmış da ne yapıyorsun?

Karagöz – Beyninin bazı aksamını değiştiriyorum. İçinden memuriyet hevesi ve saire gibi kısımları çıkarıyorum, ziraat, ticaret gibi kısımları ilave ediyorum.