Teşebbüs Tarihinden

akbaba

7 Kanuni Sani 1340 / 7 Ocak 1924  - Akbaba Dergisi

Kapanmayan Bütçe Açığı

Üstte: Bütçe açığı münasebetiyle

Altta: Ata sözlerinden: << Ayağını yorganına göre uzatmalı!>>

1 Kasım 1924’te kurulan 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Başbakanı İsmet (İnönü), uzun yıllar sürecek bütçe açığıyla tanışmıştı.