Ticaret Tarihinden

akbaba333

10 Kanun-i Evvel1339 / 10 Aralık 1923 Akbaba Dergisi

Ecnebi Sermaye Tehlikelidir

Üstte:

Ecnebi sermayenin tehlikeleri

Altta:

Ecnebi demiryolları nerelerden geçecek?

Muhtemelen, Lozan Antlaşması ile muğlak hale gelen Musul Meselesi dolayısıyla gerçekleşmeyen Chester Projesine bir atıf. 1910’ların başından beri dönem dönem gündeme gelen Chester Projesi, Türkiye topraklarındaki madenler ile yapılacak limanlar arasında bağlantı kuracak demiryolları hakkındaydı. Chester Projesi, demiryollarının geçtiği her yerdeki madenlerin işletme hakkını proje sahiplerine, yani ABD’ye, devredilmesini öngörüyordu.