Ticaret Tarihinden

akbaba9

22 Eylül 1340 / 22 Eylül 1924 – Akbaba Dergisi

Borsanın Balonu Bitmez

Altta:

Borsada uçurulan balonlar

Balonlarda:

Balkanlar’da hazırlık, Musul Meselesi, Bulgaristan, Rus tahşidatı (yığınakları) vs…

Bugün olduğu gibi o günlerde de güncel gelişmeler Borsa’yı etkiliyordu. Her etkiye, farklı bir tepki veren Borsa, o zamanlar da bazılarını servete, bazılarını sefalete götürüyordu.