Karikatürlerdeki Tarih

akbaba-1

14 Nisan 1340 / 14 Nisan 1924 – Akbaba Dergisi

Malum Mesele Halledilemedi

Üstte:

Yeni Türkiye’de nükseden eski hastalık

Altta:

Malum?!

Osmanlı münevveri de Türk aydını da Cumhuriyet’in ilanından sonra eski sorunların hızla çözüleceğine inanırdı. Hızla çözülemeyen rüşvet gibi sorunlardan rahatsız olan aydınlardan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1930’ların başında yayınlanan Ankara adlı romanında Ankara’nın üç devrini anlatır. Milli Mücadele dönemi, 1932’ye kadarki Cumhuriyet dönemi ve ütopik 1932 sonrası dönem. Milli Mücadele ruhunun Cumhuriyet dönemine yansıyamadığından şikayet eden Karaosmanoğlu, 1932 sonrasında Halkevlerinin kuruluşuyla “o” ruhun tekrar yakalanacağına inanır. Ancak 1960’larda verdiği bir röportajda Ankara romanının ikinci bölümünde kaldığımıza olan inancını ifade eder.