Karikatürlerdeki Tarih

akbab-01

21 Şubat 1340 / 21 Şubat 1924 – Akbaba Dergisi

Bir Asırlık Borç Sarmalı

Üstte:

“Duyunu Umumiye komiserinin bin liradan yüz elli liraya tenzil edildi.” Gazeteler

Altta:

Hala karnını doyuramadığımız bir obur.

“Obur”un Karnında:

Duyunu Umumiye

İlk dış borcunu 1854 yılında alan Osmanlı İmparatorluğu, bugünün bazı Avrupa ülkeleri gibi yanlış maliye politikaları neticesinde borcunu ödeyemez hale düşmüştü. Bu nedenle vergilerin toplanması ve gelirin alacaklılara ödenmesi için Duyunu Umumiye (genel borçlar idaresi) kuruldu. Bu idare de borçların ödenmesini sağlayamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarının son taksiti, ilk borcun alınmasından tam bir asır, bu karikatürün yayınlanmasından 30 yıl sonra 1954’te ödenecekti.