Karikatürlerdeki Tarih

IMG_0001

11 Kanuni Evvel 1338 / 11 Aralık 1922 Akbaba Dergisi

 

 

 

Borsada Sıcak Para İstemezük

 

Borsada Vatandaşlar

– Yaşasın!..

 

Osmanlıdan Cumhuriyete miraslardan biri de her türünden yabancı sermaye düşmanlığıdır. O günlerde de Borsa’daki yatırımcının milliyeti “sorun” kabul ediliyor ve eleştiriliyordu. Tabii “yerli” gayrı Müslimlerin de “yabancı” kabul edildiklerini söylemeye gerek yok.