Karikatürlerdeki Tarih

k.tarih

24 Mart 1340 / 24 Mart 1924 Akbaba Dergisi

 

 

Vergiler ve Ticaret

 

Hoşa gitmeyen resim

Ticaret Serbesttir!…

 

Tabela, gümrük, damga gibi vergilerin ticari hayatın gelişmesini engellediği iddiasındaki bu karikatür, ticaret ve tüccarın taleplerinin dillendirildiği ender karikatürlerdendir.