Karikatürlerdeki Tarih

1-ekim-1923-1

1 Ekim 1923 Akbaba Dergisi

 

Cumhuriyet geliyor

 

“Güzele ne yakışmaz?”

Kuşakta “Cumhuriyet”

 

1922 Ağustos’unda kazanılan kesin zafer sonrası Türkiye’nin nasıl yönetileceği, “hükümet şekli”nin ne olacağı tartışılmaktadır. Cumhuriyet’in ilanından bir ay önce Akbaba’da yayınlanan bu karikatür gösteriyor ki, henüz Cumhuriyet ilan edilmemiştir, ancak Cumhurbaşkanı’nın kim olacağı bellidir.